Sökresultat för Val

 • Medlemsförslag om förstärkt nordiskt civilrättsligt samarbete

  ...verkat över gränsen har kunnat göra det i trygg vetskap om att eventuella framtida problem kan lösas på grundval av samma nordiska rättsliga principer och en likriktad praxis. När det...

  Läs mer
 • Varför är vi inte mer jämställda i Norden efter 40 års arbete?

  ...också på bästa sätt till vara den kompetens som både män och kvinnor har, fortsatte Gestrin. Penilla Gunther (KD, Sverige) uttryckte sitt missnöje med valkommitténs bristande jämställdhet, med sju män...

  Läs mer
 • Mittengruppens Höskuldur Thorhallsson leder Nordiska Rådet 2015

  Thorhallsson valdes med rösterna 52 – 9 mot motkandidaten Steingrimur J. Sigfusson (VSG). Presidenten har inte valts från Mittengruppen på flera år, så valet är extra betydelsefullt för hela gruppen....

  Läs mer
 • Är tiden mogen för en samnordisk tidszon?

  ...är särskilt angeläget att Finland och Danmark når samstämmighet. En brist i samband med tidigare avgörande under 90-talet var att de båda länderna valde olika vägar. Sverige valde då att...

  Läs mer
 • Starkare Norden – starkare Europa

  ...politisk enighet om att ett tätare nordiskt samarbete inom EU skulle gynna oss alla. Vårt arbete börjar bära frukt! Nordiska rådet har nyligen valt att öppna ett EU-kontor i Bryssel....

  Läs mer
 • Mittengruppens möten under Nordiska rådets session 2021

  ...övriga deltagarna är: Jouni Ovaska, (Cent) Finland, Presidiet Heidi Greni Sp), Norge, Presidiet, Valkommittén Magnus Ek (C), Sverige, Utskottet för ett hållbart Norden Ola Elvestuen (V), Norge, Utskottet för ett...

  Läs mer
 • Arbetsordning

  ...2 Två av de årliga mötena är lagstadgade: ett vårmöte och ett höstmöte. Vårmötet godkänner räkenskaperna och verksamhetsberättelsen för det föregående året, samt förrättar valet av styrelsens ordförande och de...

  Läs mer
 • Sannfinländarna och Nordiska rådets Mittengrupp

  ...ett svar. För stunden har Sannfinländarna enbart en suppleantplats i Finlands delegation till Nordiska rådet. Det här är orsaken till att Raimo Vistbacka för första gången under den här valperioden...

  Läs mer
 • Gränslöst nordiskt sjukvårdsområde

  ...val, säger Anders Andersson (KD) ordförande i välfärdutskottet. I de tio förslagen har Mittengruppen fokuserat på sjukvård, men vill understryka att preventionsarbetet har avgörande betydelse när man ser på sjukvården....

  Läs mer