Publicerad på 22.03.2022

Artikelkategorier

Putins krig utmanar den nordiska välfärdsmodellen

Mittengruppens gruppanförande under debatten om den nordiska välfärdsmodellen under Nordiska rådets temasession i Malmö den 22.3.2022. Talespersonen är Hanna Katrin Fridriksson.

Bästa president,

Det nordiska välfärdssystemet har för länge sedan visat sitt värde. Det är dock klart att vi står inför stora utmaningar med det och det är en pågående uppgift att ta itu hur vi möter den.

En utmaning vi alla känner till är att den demografiska utvecklingen i de nordiska länderna närmaste åren kommer att leda till ökade utgifter för hälsa och välfärd. Hur skall vi förbereda oss för det och samtidigt säkerställa den nordiska modellens förmåga att trygga allmänt välbefinnande?

Tyvärr är det inte bara de demografiska trenderna som skapar detta tryck. Putins regerings oförlåtliga krig i Ukraina har fördrivit en fjärdedel av det ukrainska folket från sina hem, 10 miljoner människor!

Bästa nordiska vänner,

Andra länder i världen ser ofta de nordiska länderna som förebilder i välfärd. Mittengruppen anser att den mest akuta frågan just nu är vad vi kan göra för att förstärka de nordiska värderingarna i världen.

I grunden handlar det nordiska välfärdssystemet om att skydda jämställdhet, människors lika värde, demokrati och mänskliga rättigheter. Våra gemensamma värderingar behöver nu förstärkas mer än någonsin, och det är dit vi skall i närmaste framtid rikta all vår energi och visdom.