Publicerad på 11.04.2014

Artikelkategorier

Bättre uppfostran om jämställdhet till skolorna i Norden

– Skolorna kan frivilligt använda kvalitetsmärket. Märket skulle uppmana skolor att utveckla sina undervisningsmetoder och ta hänsyn till elever som individer utan särskilda förväntningar eller förhandsuppf att ningar om hur pojkar eller flickor ska vara. Även om de nordiska länderna är föregångare i att främja jämlikhet, möter barn fortfarande stereotypier gällande kön, som begränsar deras inlärning. Därför behövs genuspedagogik, säger riksdagsledamot och medlem av Nordiska rådets Mittengrupp Satu Haapanen.

Nordiska rådet vill samla och kartlägga goda pedagogiska metoder om jämställdhet för att sprida information mellan de nordiska länderna. Nordiska rådet vill även att kvalitetsmärket skulle implementeras till nordiska jämställdhetsprogrammet för åren 2015-2018 och att det skulle bli en del av barnträdgårds- och lärarutbildningen.

För mer information kontakta Satu Haapanen satu.haapanen@eduskunta.fi tfn + 358 40 554 35 14

Utskottsförslaget http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/aerenden/a-1608-medborger