Publicerad på 09.04.2014

Artikelkategorier

Smart nordiskt elnät – framtida nordiska succéhistoria?

Nordiska ministerrådet ska i ett långsiktigt samarbete främja utvecklingen av smarta elnät för den nordiska marknaden och i EU-samarbetet arbeta för gemensamma regler, standarder och tekniska krav. Syftet är att skapa en inre marknad för konsumenter och producenter i Norden och om möjligt i Europa.

– Samarbete kring smarta elnät blir ett viktigt inslag i det redan pågående nordiska samarbetet inom energisektorn, säger Anders Eriksson som var mittengruppens grupptalare under debatten. – Vi vill se till att smarta elnät blir en succéhistoria för de nordiska länderna på samma sätt som mobilnätverk i 1990-talet.

Ytterligare information:

Anders Eriksson, tel. +3584575221603