Publicerad på 15.11.2021

Artikelkategorier
Taggar

Viktigt att ambulanser får korsa gränser

Mittengruppen avvaktar den utredning som tillsattes av den svenska regeringen och vars tidsfrist är den 16 december 2021.

Mittengruppens gruppanförande under Nordiska rådets session 2021, om ambulanstransporterna mellan Norge och Sverige hölls av Heidi Greni.

”I gränsregioner mellan våra länder är utbytet och resande över gränserna frekvent. Sverige har en lång gräns mot Norge och möter även Finland längst upp i norr. Över gränserna pendlar vi dagligen för arbete, inköp och intressen över gränsen i ett flöde som går åt båda hållen.

Sommaren 2019 besökte vår partigrupp Mittengruppen Röros i Norge där vi bland annat tog del av det gränsöverskridande sjukvårdssamarbete som utvecklats mellan Region Jämtland Härjedalen och sjukhusen i Röros och Tynset i Tröndelag.

Samarbetet ökar tillgängligheten till vården och effektiviserar mycket som annars skulle vara kostsamt.

Men norska ambulanser får inte rycka ut i Sverige. För där Norge utverkat smidiga undantag som möjliggör för svenska ambulanser att korsa gränsen råder förbud för de norska att komma in i Sverige.

Myndigheter kräver registrering av fordon och svensk sjuksköterskelegitimation av de norska ambulansförarna.

Hösten 2019 publicerade därför Mittengruppens svenska företrädare debattartiklar och debatterade i Sveriges riksdag för att lyfta problemet. Det resulterade i att den svenska regeringen tillsatte en utredning den 5 mars 2020 som först skulle presentera sina resultat i våras. Vid tillsättande av utredningen hänvisade den svenska regeringen till Mittengruppens arbete för att uppmärksamma frågan.  Utredningen fick sedan förlängd tid till redovisning, till den 16 december 2021.

Med det i hand finner jag att vi bör avvakta denna utredning.

Socialdemokraterna har med medlemsförslaget vi diskuterar nu bidragit till att fästa uppmärksamhet till frågan, men vi måste konstatera att frågan redan var väckt. I den remissrunda som blev resultatet av medlemsförslaget var också beskedet från den svenska regeringen att hänvisa till den pågående utredningen.”