Publicerad på 27.10.2020

Artikelkategorier

Vill ha en nordisk strategi för återvinning av material från vindkraftverk

Under Utskottet för ett hållbart Nordens digitala utskottsmöte i dag godtogs Mittengruppens förslag Felles nordisk strategi for nedtaking av vindmøller og resirkulering av avfall fra vindmølleindustrien till behandling med brett understöd i utskottet.

– Förslaget representerar Mittengruppens syn om att Norden nu kommit in i ett nytt skede efter den initiella processen av inbruktagandet av vindkraft i Norden och att gemensamma, cirkulära modeller för materialhanteringen måste kartläggas, säger Ketil Kjenseth som presenterade förslaget till utskottsmötet.

Mittengruppen har också föreslagit att Utskottet för ett hållbart Norden ska jobba med att kartlägga och utveckla förutsättningarna för en gemensam nordisk marknad för andrahandsmaterial under år 2021.

Den mer utbredda användningen av vindkraftverk innebär ett behov av att skapa en gemensam plan för hur vindkraftverks material kan återvinnas eller hanteras hållbart. Speciellt i Danmark men också Norge är detta redan en aktuell debatt, men avfallet utgör en utmaning som inom kort behöver lösas i hela Norden. Under debatten i utskottet framkom också behovet av att utreda hur återvinningen ska skötas om och vem som ska betala för den. Utskottet konstaterade också att de andra länderna har en hel del att lära av Danmarks processer i gällande vindkraftverk. Förslaget avser att säkra framförhållning inom ramen för det cirkulära tänk som ska prägla dagens och speciellt framtidens Norden.