Publicerad på 25.01.2021

Artikelkategorier

Vill minska geoblockering i Norden

Att kunna se på varandras TV – såväl flow som on demand – är en av hörnstenarna i den nordiska språkliga och kulturella gemenskapen. Tyvärr försvåras detta i dag av omfattande geoblockering, som gör att en del av TV-programmen enbart kan ses inom landsgränserna.

Mittengruppen har tidigare lagt fram ett förslag om att avskaffa geoblockering mellan de nordiska länderna. Förslaget ledde till att Nordiska ministerrådet beställde en rapport ”Nordisk TV tvärs över gränserna”, som ger fem rekommendationer för att minska geoblockering i Norden.

Mittengruppen vill nu att de nordiska länderna verkställer rapportens rekommendationer.

– Alla TV-stationer skall ha mindre geoblockering, säger Bertel Haarder från Mittengruppen. Men vi vill fokusera särskilt på den delen av geoblockering som kontrolleras av de nordiska public service -kanalerna. Enligt rapporten varierar procentandelen av geoblockerade program i våra public service -TV mellan 26 och 65. Vi menar att detta är ett tecken på att det finns utrymme för harmonisering – och att geoblockeringen skall användas enbart då det är absolut nödvändigt av upphovsrättsliga eller avtalsmässiga grunder. I nuläget geoblockeras regelmässigt program, till och med aktualitetsprogram och nyhetssändningar, som inte skulle behöva blockeras.

Medlemsförslaget om att minska geoblockering godkändes på Mittengruppens digitala gruppmöte i dag, och förslaget skickas nu till Nordiska rådet till behandling. Länken till det färdiga förslaget läggs ut senare på denna sida.