Sökresultat för Demokrati

 • Stärka det öppna demokratiska nordiska samfundet

  ...för att stärka det öppna demokratiska nordiska samfundet hos alla ministerråd och därmed på alla politikområden inom vilka vi gemensamt arbetar, konstaterade Torstensson. – Jag skulle vilja fråga er samarbetsministrar...

  Läs mer
 • Nordiskt försvarssamarbete skall basera på öppenhet och demokrati

  ...dags att börja debatten om NORDEFCOs målsättningar på ett långt perspektiv, samt om hur öppenhet och demokrati i beslutsfattandet garanteras. Vi anser att samarbetet kräver klara och permanenta politiska strukturer....

  Läs mer
 • Mittengruppen vill öka studentutbytet och stötta nordiska samarbetsorganisationer

  ...viktig demokratifråga som ministerrådet behöver ta hänsyn till: – Vi uppmanar de nordiska regeringarna att de lyssna på oss och ta med sig våra synpunkter i arbetet med kommande budgetarbete...

  Läs mer
 • Skriftlig fråga om etablerande av Student at Risk program

  ...att studenterna ska återvända hem efter utexaminering. Syftet är att studenterna efter utexaminering ska kunna bidra till demokratiseringen och demo-kratiutvecklingen i sina hemländer. 2 / 2 Diku, den myndighet under...

  Läs mer
 • Mittengruppen kräver åtgärder mot extremism och våld

  Mittengruppen i Nordiska rådet uppmanar statsministrarna att agera nordiskt för att motverka extremism och våld. Det handlar om att bevara demokrati och trygghet för våra invånare, och om alla människors...

  Läs mer
 • Norden behöver samarbeta om hållbara lösningar för invandring

  ...varit vårt sätt att bära globalt ansvar och bidra till att bygga upp en mer demokratisk och hållbar värld. Mittengruppen anser att de nordiska länderna bör samarbeta för att förverkliga...

  Läs mer
 • Mittengruppen i Oslo

  ...för medborgarna i alla våra nordiska länder. Temat ”Demokratin under press” föranleder oss att ställa flera frågor till besökande ministrar. Hur vi som utvecklade IT-länder kan säkra ett hållbart cyberförsvar,...

  Läs mer
 • Penilla Gunther: Är samarbetet någonting värt?

  ...värderingar, grundade i respekt för alla människors lika värde, demokratiska styrelseskick och likartade välfärdssystem. Den så kallade nordiska välfärdsmodellen har gått ut på att ingen ska hamna utanför samhällets skyddsnät,...

  Läs mer
 • Säkerhet och försvar ska behandlas av Nordiska rådet

  ...bred mening. Mittengruppen anser att den nordiska utrikes- och försvarspolitiken bör politiseras och demokratiseras. Mittengruppen vill att vi får ett ministerråd vars arbete förbereds av ministerrådssekretariatet i Köpenhamn och kontrolleras...

  Läs mer