Sökresultat för Demokrati

 • Stärka det öppna demokratiska nordiska samfundet

  ...för att stärka det öppna demokratiska nordiska samfundet hos alla ministerråd och därmed på alla politikområden inom vilka vi gemensamt arbetar, konstaterade Torstensson. – Jag skulle vilja fråga er samarbetsministrar...

  Läs mer
 • Nordiskt försvarssamarbete skall basera på öppenhet och demokrati

  ...dags att börja debatten om NORDEFCOs målsättningar på ett långt perspektiv, samt om hur öppenhet och demokrati i beslutsfattandet garanteras. Vi anser att samarbetet kräver klara och permanenta politiska strukturer....

  Läs mer
 • Mittengruppen vill öka studentutbytet och stötta nordiska samarbetsorganisationer

  ...viktig demokratifråga som ministerrådet behöver ta hänsyn till: – Vi uppmanar de nordiska regeringarna att de lyssna på oss och ta med sig våra synpunkter i arbetet med kommande budgetarbete...

  Läs mer
 • Skriftlig fråga om etablerande av Student at Risk program

  ...att studenterna ska återvända hem efter utexaminering. Syftet är att studenterna efter utexaminering ska kunna bidra till demokratiseringen och demo-kratiutvecklingen i sina hemländer. 2 / 2 Diku, den myndighet under...

  Läs mer
 • Stöd för förslag om finansiering av nordiska samarbetsorganisationer

  Nordiska rådet behandlade under onsdagen Mittengruppens förslag om att öka grundfinansieringen för nordiska samarbetsorganisationer. Ett förslag som både avslogs och bifölls. Mittengruppen är bekymrad över de nordiska samarbetsorganisationernas grundfinansiering. Under...

  Läs mer
 • Mittengruppen kräver åtgärder mot extremism och våld

  Mittengruppen i Nordiska rådet uppmanar statsministrarna att agera nordiskt för att motverka extremism och våld. Det handlar om att bevara demokrati och trygghet för våra invånare, och om alla människors...

  Läs mer
 • Vänta inte på EU – återupprätta Norden som europeisk maktfaktor

  Tillsammans har Norden den tionde eller elfte största ekonomin i världen. En bruttonationalprodukt i klass med Rysslands. Världens största handelsflotta. Och något så sällsynt som välfungerande och handlingskraftiga demokratier. Det...

  Läs mer
 • Norden behöver samarbeta om hållbara lösningar för invandring

  ...varit vårt sätt att bära globalt ansvar och bidra till att bygga upp en mer demokratisk och hållbar värld. Mittengruppen anser att de nordiska länderna bör samarbeta för att förverkliga...

  Läs mer
 • Mittengruppen i Oslo

  ...för medborgarna i alla våra nordiska länder. Temat ”Demokratin under press” föranleder oss att ställa flera frågor till besökande ministrar. Hur vi som utvecklade IT-länder kan säkra ett hållbart cyberförsvar,...

  Läs mer