Sökresultat för Mat

 • Återvinning av material från vindkraftverk viktig för att minska klimatbelastning

  Mittengruppen vill att ny fornybar energi inte leder till bortkastade material eller onödvändig ny produktion. Mittengruppens gruppanförande på debatten om återvinning av material från vindkraftverk under Nordiska rådets session 2021...

  Läs mer
 • Ungas klimat- och miljöinnovationer ska få nordisk finansiering

  Utskottet för ett Hållbart Norden godkände idag utskottsförslaget om en ungas fond för klimat och biodiversitet som ska möjliggöra innovativa projekt mellan unga, offentliga instanser och privata företag. Förslaget initierades...

  Läs mer
 • Säkerhetspolitik och klimat på Mittengruppens agenda i Reykjavik

  Mindre avfall från vårdsektorn, forskning för livsmedelssäkerheten och energisamarbetet i Norden. Det är några av de frågor som Mittengruppen kommer att diskutera när Nordiska rådet nästa vecka samlas i Reykjavik,...

  Läs mer
 • Seminarium om transporter och klimat i Helsingfors

  I samband med Nordiska rådets session i Helsingfors ordnades ett seminarium om transporter och hållbar omställning. I seminariet deltog förutom Finlands och Norges transportministrar även Mittengruppens Kjell-Arne Ottosson. Under tisdagen...

  Läs mer
 • Medlemsförslag om klimatsmart byggande i Norden

  ...framförallt genom att öka användningen av hållbart trä som material i byggnadsprojekt, gör vi byggandet på sikt mer miljövänligt. Indirekt byter vi då ut annat material som t.ex. stål och...

  Läs mer
 • Vill ha en nordisk strategi för återvinning av material från vindkraftverk

  ...gemensamma, cirkulära modeller för materialhanteringen måste kartläggas, säger Ketil Kjenseth som presenterade förslaget till utskottsmötet. Mittengruppen har också föreslagit att Utskottet för ett hållbart Norden ska jobba med att kartlägga...

  Läs mer
 • Invandrarnas arbetsmarknadsintegration temat för Mittengruppens sommarmöte

  Mittengruppen håller sitt sommarmöte den 14.-16. augusti i Torshavn, Färöarna. Temat är nordiska lösningar för invandrarnas arbetsmarknadsintegration. I samband med detta kommer mötet att besöka den färöiska a-kassan och integrationskontoret....

  Läs mer
 • Unga, arbetslivet och politik temat för Mittengruppens sommarmöte

  Mittengruppen i Nordiska rådet håller sitt sommarmöte i Skatudden, Helsingfors den 15-16 augusti. Temat är Unga, arbetslivet och politik. Syftet är att träffa unga och få deras synpunkter om vilka...

  Läs mer
 • Miljö- och naturresursutskottet jobbar för gemensamma nordiska ambitioner inför klimatförhandlingarna i Paris

  En samordning av de nordiska ambitionerna ligger också i den danska ministerns intresse, bl.a. genom en gemensam paviljong under klimatförhandlingarna i Paris och tillvaratagande av de goda relationer de nordiska...

  Läs mer