Publicerad på 30.09.2020

Artikelkategorier

Mittengruppen föreslår en samnordisk utredning för att motverka gränsstängningar i krissituationer

De nordiska statsministrarna har satt som mål att göra Norden som världens mest integrerade region. Trots denna fina målsättning har vi upprepade gånger fått uppleva gränsstängningar i Norden, nu senast till följd av corona-pandemin. Pandemin har lett även till övriga gränshinder: gränskontroller, köer, trafik- och tågförseningar samt besvärligheter i form av social- och skatteregler för dem som jobbar i ett annat nordiskt land men som under pandemin har varit tvungna att arbeta hemifrån. Pendlarnas liv har blivit outhärdligt på grund av oförutsägbara förseningar, överfyllda tåg och ID-kontroll på perrongen.

Mittengruppen anser att de gränsstängningar och övriga gränshinder som vi har nu upplevt bryter emot kärnan i den nordiska grundlagen, Helsingforsavtalet. Gruppen föreslår att de nordiska länderna gör en grundlig analys av det som har hänt under corona-pandemin och kommer med förslag till hur gränsstängningar och andra gränshinder mellan de nordiska länderna kan motverkas i liknande krissituationer i framtiden.

– Vi tror inte att ”världens mest integrerade region” kan bestå av länder som stänger sina gränser mot varandra som första reaktion till en kris. Vi måste kunna göra bättre än så, säger Linda Modig, ordförande för Mittengruppen.

– Därför har Mittengruppen lämnat in ett medlemsförslag som syftar till att liknande gränsstängningar aldrig mer uppstår mellan de nordiska länderna.

Behandling av medlemsförslaget inleds den 27 oktober i Nordiska rådets Utskott för tillväxt och utveckling.