Sökresultat för Hav

 • Anita Brodén: Det marina skräpet ökar våldsamt – nu behövs handling!

  ...har en stor negativ påverkan på de levande organismernas levnadsvillkor. – merparten av skräpet i haven kommer från land, men också från fartyg. att dumpa avfall i hav är en...

  Läs mer
 • Grön nordisk utvecklings- och investeringsbank kunde finansiera klimatåtgärder

  ...Klimatförändringen påverkar de globala havsströmmarna, försurar haven och höjer havstemperaturen. Vi kanske få en och annan ny art hit till orr, men samtidigt minskar fiskebestånden i de allra fattigaste områdena....

  Läs mer
 • Mittengruppen stöder nytt arktiskt samarbetsprogram

  ...beaktande de risker som den lokala befolkningen kan komma att utsättas för i och med klimatförändringen, sade Þórhallsson. – Havsrutten via Ryssland till Stilla havet kommer att ha en stor...

  Läs mer
 • Mittengruppen vill förstärka Nordens samarbete i Bryssel

  ...miljöminister Kimmo Tiilikainens svar: Östersjöländerna utom Ryssland har i maj 2015 notifierat i IMU att deras hamnar har tillräcklig kapacitet att ta emot kryssningsfartygens toalettavfall. IMU:s havsmiljökommitté ansåg dessa notifieringar...

  Läs mer
 • Vänta inte på EU – återupprätta Norden som europeisk maktfaktor

  ...börja om från början. Det finns färdiga recept i en rad rapporter: Stoltenbergrapporten om försvarssamarbete från 2009; Bjarnasonrapporten om nordisk cybersäkerhet från 2020; Enestams rapport från 2021 om krisberedskapssamarbete. Ingvard Havnens rapport om...

  Läs mer
 • Mittengruppen arbetar aktivt för Östersjön

  ...Östersjöfrågorna är högaktuella också med tanke på svaveldirektivet och IMO:s klassificering av Östersjön som ett särskilt känsligt havsområde. Kontaktuppgifter: Christina Gestrin tel. +358 50 511 3121 christina.gestrin(a)eduskunta.fi Anders Eriksson tel....

  Läs mer
 • Ny energi i NR:s miljö- och naturresursutskott

  ...kan hela dialogen komma att haverera, sade Kosonen.   Speciellt klarare finansiering för betänkandet om certifiering av hållbara turismdestinationer väckte diskussion under mötet. Mikko Kärnä (Centern, Finland), också ny från...

  Läs mer
 • Norden måste tala för grön och blå tillväxt

  ...lokala energiproduktionen på landsbygden. Begreppet blå tillväxt används mycket idag vid sidan av grön tillväxt. Blå tillväxt hänger ihop med havet. Inom ramen för blå tillväxt faller hela den maritima...

  Läs mer
 • Varje land skall leverera tre lösningar på gränshinder

  ...helt fint at have som mål, at hvert land som minimum leverer tre løsninger, inden vi samles til næste session. Det må også gerne være mere end tre, men som...

  Läs mer