Sökresultat för Krisberedskap

 • Nordiskt sjukvårdssamarbete bör ses som en del av krisberedskap

  ...nordiskt sjukvårdsområde. Om ett gränsöverskridande sjukvård fungerade mellan de nordiska länderna, skulle detta ha en stor betydelse för ländernas samhällssäkerhet och krisberedskap. – En betydande del av den nordiska befolkningen...

  Läs mer
 • Vill ha mer nordiskt energisamarbete som syftar till samhällssäkerhet och krisberedskap

  Mittengruppen föreslår att de nordiska länderna genomför en analys av nordiskt energisamarbete i förhållande till försörjningssäkerhet och samhällssäkerhet i Norden. – Mittengruppen anser att tillgång till energi, liksom tillgång till...

  Läs mer
 • Fri rörlighet avgörande för nordisk integration

  Den utvärdering som görs efter coronakrisen skall inte enbart ägna sig åt rena krisberedskapsfrågor eller hälsopolitik utan också analysera hur Norden bättre kan samarbeta på fler områden. Linda Modigs anförande...

  Läs mer
 • Enestam-rapporten skall inte bli hyllvärmare!

  I samband med Nordiska rådets session i november i år publicerade Jan-Erik Enestam sin rapport som inkluderar 12 rekommendationer för att förbättra nordisk civil krisberedskap. Mittengruppen vill följa upp Enestams...

  Läs mer
 • Verksamhetsplan

  ...• Godkännande av yrkeskvalifikationer tvärs över gränserna Presidiet Coronapandemin har synliggjort brister i de nordiska ländernas gemensamma krisberedskap. Under 2022 kommer Mittengruppen att följa upp de rekommendationerna som Jan-Erik Enestam...

  Läs mer
 • De nordiska utrikesministrarna glömde bort samarbetet inom samhällssäkerhet

  ...– Samarbetet mellan försvars- och utrikesministrarna baseras på en stark gemensam vilja och vision. Men de ministrar som ansvarar för civil krisberedskap och samhällssäkerhet på hemmaplan verkar vara helt utanför...

  Läs mer
 • Gemensamma hotbilder förutsätter gemensam nordisk riskanalys

  ...och hotbildsanalyser. Det överraskar mig därför att när Mittengruppen efterfrågade sådana gemensamma analyser, så fick vi svaret från den finska inrikesministern – det handlade då om krisberedskap – att en...

  Läs mer
 • Cybersäkerhet och cyberdiplomati till den nordiska dagordningen

  Mittengruppen vill att cybersäkerhet och hybridhot får en mer central ställning inom det nordiska samarbetet. Hotbilderna som de nordiska länderna upplever är liknande. Detta konstateras bland annat i samhällssäkerhetsstrategin som...

  Läs mer