Nyheter

  • Rensa alla

Nordiska rådet bör ta ansvar för att koordinera nordiska synpunkter inom EU

Mittengruppens konsekventa linje är att få ett koordinerat nordiskt agerande gentemot EU – inte...

Publicerad på: 08.11.2021 Läs mer

Gemensamma hotbilder förutsätter gemensam nordisk riskanalys

De nordiska länderna har fler gemensamma hotbilder nu än tidigare. Det har gjort att...

Publicerad på: 04.11.2021 Läs mer

De nordiska länderna behöver vara en stark röst i arktiska frågor

Mittengruppens talesperson på Nordiska rådets session i Köpenhamn under behandlingen av Nordiska ministerrådets arktiska...

Publicerad på: 03.11.2021 Läs mer

Mittengruppens möten under Nordiska rådets session 2021

Mittengruppen deltar i Nordiska rådets session i Köpenhamn den 1.-4. november 2021.

Publicerad på: 28.10.2021 Läs mer

Cybersäkerhet och cyberdiplomati till den nordiska dagordningen

Mittengruppen vill att cybersäkerhet och hybridhot får en mer central ställning inom det nordiska...

Publicerad på: 30.06.2021 Läs mer