Sökresultat för Nordiska ministerr��det

 • Verksamhetsplan

  Verksamhetsplan för Mittengruppen i Nordiska rådet för 2023 Inledning Mittengruppen arbetar för ett enat Norden. Vi arbetar för att ge Nordens medborgare det som de enligt de två senaste nordiska...

  Läs mer
 • Medlemsförslag om att förstärka de nordiska miljöfinansieringsinstrumenten

  Mittengruppen i Nordiska rådet föreslår att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet   att Nordiska ministerrådet följer upp med Sveriges ordförandeskap 2018 när det gäller den utlovade utredningen om arkitekturen kring...

  Läs mer
 • Medlemsförslag om förstärkt nordiskt civilrättsligt samarbete

  Mittengruppen i Nordiska rådet föreslår att Nordiska rådet rekommenderar de Nordiska regeringarna att öppna upp en gemensam nordisk rättsdatabas   att återupprätta det nordiska civilrättsliga lagstiftningssamarbetet, med ett mål att...

  Läs mer
 • Vill ha en strategi för Nordiska rådet

  Mittengruppen föreslår att en diskussion om Nordiska rådets roll och målsättningar sätts i gång under Nordiska rådets 70-årsjubileum, som firas i 2022. Nordiska rådets roll och funktion har ändrats sedan...

  Läs mer
 • Mittengruppen vill öka studentutbytet och stötta nordiska samarbetsorganisationer

  ...är också de nordiska samarbetsorganisationerna av stor betydelse för det nordiska samarbetet. Därför lägger också Mittengruppen förslag om att öka grundfinansieringen för nordiska samarbetsorganisationer. Detta drabbar inte minst nordiska ungdomsorganisationer....

  Läs mer
 • Hurdan kris behövs det för att de nordiska länderna skall börja agera tillsammans?

  De nordiska länderna har inte varit särskilt framgångsrika med det nordiska samarbetet under coronakrisen. Det här budskapet framförde Mittengruppen på Nordiska rådets möten med de nordiska statsministrarna i dag. Statsministrarnas...

  Läs mer
 • Den nordiska budgetkompromissen köper tid för kultur och utbildning

  ...de nordiska länderna i 2019. Totalsumman för den nordiska budgeten, ca. 130 meur, står emellertid oförändrad. Mittengruppen menar att den nya nordiska visionen som nu förstärks genom budgetomläggningen kräver gemensamma...

  Läs mer
 • Besparingar ger möjlighet till bättre fokus inom det nordiska samarbetet

  ...nordiska budgeten godkänns slutligen av Nordiska rådet på sessionen i Oslo i slutet av oktober. Mittengruppen vädjar till de nordiska regeringarna om att respektera medborgarnas höga uppskattning av det nordiska...

  Läs mer
 • Konstruktiv diskussion om nordiska kulturbudgeten

  Hoppet om mer generösa anslag till utbildnings och kulturverksamheterna lever. Men än är inget klart. Nordiska rådet diskuterade i dag budgeten för 2023. Dessutom hölls ett möte där Nordiska rådets...

  Läs mer