Nyheter

  • Rensa alla

Andersen Eide från Mittengruppen frågar Danmarks regering om gränskontroller

Mittengruppens norska medlem Rigmor Andersen Eide ställde en skriftlig fråga till Danmarks regering efter att regeringen i maj beslutade skärpa bevakningen vid Danmarks gränser.

Publicerad på: 20.07.2011 Läs mer

Mittengruppens årsberättelse 2010 har kommit ut

Mittengruppens årsberättelse 2010 har publicerats på finska och svenska. I årsberättelsen presenteras Mittengruppens styrelse, medlemmar och nyckelpersoner och sammanfattas gruppens politiska verksamhet och initiativ år 2010. Gruppens centrala mål är att stärka EU-samarbetet och få den nordiska rösten allt starkare hörd i det europeiska beslutsfattandet. I årsberättelsen presenteras också tyngdpunkterna för Mittengruppens verksamhet år 2011.

Publicerad på: 01.07.2011 Läs mer

Mittengruppen kräver konsekvens i djurskydd i Norden

Det är ett växande problem att personer, som belagts med djurförbud på grund av vanvård av djur, flyttar mellan de nordiska länderna för att fortsätta bedriva exempelvis hunduppfödning. Exempel på sådant finns bl.a. på gränsen mellan Norge och Sverige.

Publicerad på: 14.04.2011 Läs mer

Stadgarna för Mittengruppen i det finska föreningsregistret

Stadgarna för Mittengruppen i Nordiska rådet finns tillgängliga i det finska föreningsregistret hos Patent- och registerstyrelsen.

Publicerad på: 04.11.2010 Läs mer

Sannfinländarna och Nordiska rådets Mittengrupp

Nordiska rådets partigrupper bestämmer självständigt om sina medlemspartier. Enligt Mittengruppens stadgar, som godkändes år 2008, är inte Sannfinländarna med bland de partier som hör till Mittengruppen.

Publicerad på: 03.11.2010 Läs mer

Seurujärvi vill ha koll på norska renar

Janne Seurujärvi lämnade i juli in en fråga till Norges regering gällande skador som orsakas av norska renar på den finländska sidan av gränsen.

Publicerad på: 16.09.2010 Läs mer

Kreppa! Rapport om lärdomar av den isländska krisen

Vilka var de bakomliggande orsakerna till den isländska ekonomins kollaps hösten 2009? Skulle krisen ha gått att undvika?

Publicerad på: 21.06.2010 Läs mer

Nordiska rådet behöver moderniseras

Norden I debatten inför EU-valet har förslaget att överföra en del av beslutsfattandet från EU tillbaka till medlemsländerna lyfts upp till diskussion.

Publicerad på: 16.05.2009 Läs mer

Vad skall vi göra med Nordiska rådet?

Nordiska rådets roll genomgår en omvälvning i samband med att den europeiska integrationen framskrider. Vad kan organisationen ha för uppgift i det föränderliga EU-Europa? Hur påverkar EU:s regionalisering det nordiska samarbetet?

Publicerad på: 08.05.2009 Läs mer