Nyheter

  • Rensa alla
Ola Elvestuen

Återvinning av material från vindkraftverk viktig för att minska klimatbelastning

Mittengruppen vill att ny fornybar energi inte leder till bortkastade material eller onödvändig ny...

Publicerad på: 08.11.2021 Läs mer
Simon Holmström i talarstolen

Ungdomsfond ger unga ägarskap för den gröna omställningen

Det var kanske bra att Greta Thunberg tackade nej till Nordiska rådets miljöpris 2019....

Publicerad på: 04.11.2021 Läs mer

Den nordiska budgetkompromissen köper tid för kultur och utbildning

Kompromissen mellan Nordiska rådet och ministerrådet kring den nordiska budgeten för 2022 omfattar 15,1...

Publicerad på: 01.11.2021 Läs mer

Mittengruppen kritisk till budgetförslaget från Nordiska ministerrådet

Mittengruppen kan inte godkänna Nordiska ministerrådets budgetförslag 2022 i dess nuvarande format.

Publicerad på: 05.09.2021 Läs mer

Norden ska ingå en klimatallians!

Nordiska rådet går vidare med Mittengruppens förslag om att fastställa gemensamma nordiska klimatmål Den...

Publicerad på: 29.06.2021 Läs mer

Nej till flygskatt, ja till biojetfuel

Ett förslag om nordisk flygskatt röstades ned i dag på Nordiska rådets digitala plenumsession....

Publicerad på: 29.06.2021 Läs mer