Sökresultat för Nordiska r��dets sessioner

 • Ungdomsfond ger unga ägarskap för den gröna omställningen

  ...nordiska regeringarna. Mittengruppen hoppas att de nordiska länderna delar bedömningen att ungdomsfonden är en politisk milstolpe för det nordiska samarbetet där vi ger unga mer ägarskap för den gröna omställningen. ...

  Läs mer
 • Vill ha en årlig rapport från de nordiska ministrarna ansvariga för beredskap

  Mittengruppen har på Nordiska rådets presidiemöte i Mariehamn uttryckt sitt stöd till en fortsatt dialog med ministerrådet om en årlig rapport från de nordiska regeringarna om civil beredskap. – Vi...

  Läs mer
 • Mittengruppens möten under Nordiska rådets session 2021

  Mittengruppen deltar i Nordiska rådets session i Köpenhamn den 1.-4. november 2021. Vi kommer att ha 21 parlamentsmedlemmar och ersättare på plats från alla de fem nordiska länderna, samt Färöarna...

  Läs mer
 • Hurdan kris behövs det för att de nordiska länderna skall börja agera tillsammans?

  De nordiska länderna har inte varit särskilt framgångsrika med det nordiska samarbetet under coronakrisen. Det här budskapet framförde Mittengruppen på Nordiska rådets möten med de nordiska statsministrarna i dag. Statsministrarnas...

  Läs mer
 • Den nordiska budgetkompromissen köper tid för kultur och utbildning

  ...de nordiska länderna i 2019. Totalsumman för den nordiska budgeten, ca. 130 meur, står emellertid oförändrad. Mittengruppen menar att den nya nordiska visionen som nu förstärks genom budgetomläggningen kräver gemensamma...

  Läs mer
 • Besparingar ger möjlighet till bättre fokus inom det nordiska samarbetet

  ...nordiska budgeten godkänns slutligen av Nordiska rådet på sessionen i Oslo i slutet av oktober. Mittengruppen vädjar till de nordiska regeringarna om att respektera medborgarnas höga uppskattning av det nordiska...

  Läs mer
 • Stärka det öppna demokratiska nordiska samfundet

  ...343 9618 asa.torstensson(a)riksdagen.se Terhi Tikkala, +358 50 434 5019 terhi.tikkala(a)eduskunta.fi Länk till Åsa Torstenssons fråga till den finska samarbetsministern http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/sessioner-moeten-och-konferenser/sessioner/63-sessionen-2011/protokoll-nordiska-raadets-63-e-session-2011/8.-generaldebatt-och-debatt-om-budgeten-foer-2012/aasa-torstensson-c-indlaeg Länk till svaret från den finska samarbetsministern http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/sessioner-moeten-och-konferenser/sessioner/63-sessionen-2011/protokoll-nordiska-raadets-63-e-session-2011/8.-generaldebatt-och-debatt-om-budgeten-foer-2012/alexander-stubb-svar-paa-replik    ...

  Läs mer
 • Förnya Nordiska rådets mandat i säkerhetspolitik genom att revidera Helsingforsavtalet

  Mittengruppen vill förstärka utrikes- och säkerhetspolitikens roll inom Nordiska rådet. För närvarande behandlas dessa frågor av Nordiska rådets presidium. Mittengruppen menar att den nuvarande praxisen inte är tillräckligt transparent. Därför...

  Läs mer
 • Seminarium om transporter och klimat i Helsingfors

  ...öppnas Nordiska rådets 74:e session i Finlands Riksdag, Helsingfors. Innan öppnandet samlades nordiska politiker för ett seminarium om transporter och klimatfrågor. Den stora frågan var, som väntat: bör ett nordiskt...

  Läs mer