Sökresultat för Nordiska r��dets sessioner

 • Cybersäkerhet och cyberdiplomati till den nordiska dagordningen

  Mittengruppen vill att cybersäkerhet och hybridhot får en mer central ställning inom det nordiska samarbetet. Hotbilderna som de nordiska länderna upplever är liknande. Detta konstateras bland annat i samhällssäkerhetsstrategin som...

  Läs mer
 • Modernisera Helsingforsavtalet

  ...år efter Nordiska rådets etablering. Åtta gånger har det ändrats, men nu var det längesedan. För längesedan, anser Bertel Haarder och Mittengruppen. – Det är verkligen paradoxalt att Nordiska rådets...

  Läs mer
 • Nordiska rådet behöver moderniseras

  ...svag parlamentarisk samarbetsorganisation. Tidigare var Nordiska rådet ett värdefullt instrument för de nordiska regeringarna. I dag sker beslutsfattandet på EU-nivå. Politisk vilja för en ännu mer långtgående nordisk integration är...

  Läs mer
 • Nordiska rådet bör ta ansvar för att koordinera nordiska synpunkter inom EU

  ...länder. Jouni Ovaskas gruppanförande i debatten om nordisk koordination kring EU:s arktiska politik under Nordiska rådets session 2021. ”I slutet av 2020 deltog Nordiska rådet i Europeiska Unionens (EU) öppna...

  Läs mer
 • Mer gemensamt försvar av nordiska vattenintressen i EU

  Det finska ordförandeskapet för det Nordiska Ministerrådet under året 2016 går under temat ”Vatten, människor och miljö”. Mittengruppen i Nordiska rådet, som framgångsrikt drivit nordiska vattenfrågor, vill nu aktualisera frågan...

  Läs mer
 • De nordiska länderna behöver vara en stark röst i arktiska frågor

  Mittengruppens talesperson på Nordiska rådets session i Köpenhamn under behandlingen av Nordiska ministerrådets arktiska samarbetsprogram var gruppordföranden Linda Modig. ”De nordiska länderna behöver vara en stark röst i arktiska frågor....

  Läs mer
 • Dåligt EU-samarbete hotar fri rörlighet

  Det nordiska EU-samarbetet borde successivt övergå mot ett mer målmedvetet samarbete som bygger på gemensam politisk beredning. Målet bör vara att de nordiska länderna kommer fram till en gemensam ståndpunkt,...

  Läs mer
 • Vänta inte på EU – återupprätta Norden som europeisk maktfaktor

  ...nordiska länderna äntligen kan komma samman som på Margareta den förstas tid? Höj den nordiska rösten Finlands president Sauli Niinistö förespråkar till och med den ”nordiska falangen”. Visserligen tror inte Løkke på...

  Läs mer
 • Ställningstagande från Mittengruppen angående reformarbetet i Nordiska Rådet

  ...SAMARBETE MELLAN NORDISKA RÅDET OCH NORDISKA MINISTERRÅDET att NMRs och NRs kanslier ges i uppdrag att slå samman funktioner för bättre samarbete och service till båda kanslierna, och till de...

  Läs mer