Sökresultat för Nordiska r��dets sessioner

 • Verksamhetsplan

  Verksamhetsplan för Mittengruppen i Nordiska rådet för 2023 Inledning Mittengruppen arbetar för ett enat Norden. Vi arbetar för att ge Nordens medborgare det som de enligt de två senaste nordiska...

  Läs mer
 • Medlemsförslag om att förstärka de nordiska miljöfinansieringsinstrumenten

  Mittengruppen i Nordiska rådet föreslår att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet   att Nordiska ministerrådet följer upp med Sveriges ordförandeskap 2018 när det gäller den utlovade utredningen om arkitekturen kring...

  Läs mer
 • Medlemsförslag om förstärkt nordiskt civilrättsligt samarbete

  Mittengruppen i Nordiska rådet föreslår att Nordiska rådet rekommenderar de Nordiska regeringarna att öppna upp en gemensam nordisk rättsdatabas   att återupprätta det nordiska civilrättsliga lagstiftningssamarbetet, med ett mål att...

  Läs mer
 • Vill ha en strategi för Nordiska rådet

  Mittengruppen föreslår att en diskussion om Nordiska rådets roll och målsättningar sätts i gång under Nordiska rådets 70-årsjubileum, som firas i 2022. Nordiska rådets roll och funktion har ändrats sedan...

  Läs mer
 • Mittengruppen vill öka studentutbytet och stötta nordiska samarbetsorganisationer

  ...är också de nordiska samarbetsorganisationerna av stor betydelse för det nordiska samarbetet. Därför lägger också Mittengruppen förslag om att öka grundfinansieringen för nordiska samarbetsorganisationer. Detta drabbar inte minst nordiska ungdomsorganisationer....

  Läs mer
 • Stöd för förslag om finansiering av nordiska samarbetsorganisationer

  Nordiska rådet behandlade under onsdagen Mittengruppens förslag om att öka grundfinansieringen för nordiska samarbetsorganisationer. Ett förslag som både avslogs och bifölls. Mittengruppen är bekymrad över de nordiska samarbetsorganisationernas grundfinansiering. Under...

  Läs mer
 • Konstruktiv diskussion om nordiska kulturbudgeten

  Hoppet om mer generösa anslag till utbildnings och kulturverksamheterna lever. Men än är inget klart. Nordiska rådet diskuterade i dag budgeten för 2023. Dessutom hölls ett möte där Nordiska rådets...

  Läs mer
 • Mittengruppen vill förstärka Nordens samarbete i Bryssel

  ...kommer att vara med. Min fråga till de nordiska miljöministrarna är: Vilken strategi har de nordiska miljöministrarna när det gäller den här biten? Frågan kan återfinnas här: http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/sessioner-och-moeten/sessioner/67.-session-2015/protokol-nordisk-raads-67.-session-2015/9.-spoergetime-med-de-nordiske-miljoeministre/anders-eriksson-spoergsmaal   Finlands...

  Läs mer
 • Putins krig utmanar den nordiska välfärdsmodellen

  Mittengruppens gruppanförande under debatten om den nordiska välfärdsmodellen under Nordiska rådets temasession i Malmö den 22.3.2022. Talespersonen är Hanna Katrin Fridriksson. Bästa president, Det nordiska välfärdssystemet har för länge sedan...

  Läs mer