Sökresultat för Skriftliga fr��gor

 • Reducerade klimatutsläpp från drivmedel i transportsektorn

  De nordiske landene har i dag ulik politikk for å fase ut klimauvennlig drivstoff og for fase inn både mer klimavennlige drivstoff og nullutslippskjøretøy. Noen eksempler er at Finland i...

  Läs mer
 • Regeringarna säger nej till att utveckla gemensamma regler för resor inom Norden

  Mittengruppen har mottagit svar från de nordiska regeringarna på sin skriftliga fråga om regeringarna avser att anordna samnordiska regler för resande inom de nordiska länderna efter att vaccineringarna har påbörjats....

  Läs mer
 • Frågan om de nordiska kulturinstitutionernas överlevnad är fortfarande öppen

  I ett svar på den skriftliga frågan som ställdes av Kathrine Kleveland och Mikko Kinnunen från Mittengruppen beskriver Nordiska ministerrådet den process som har lett till den nuvarande fyraåriga budgetramen...

  Läs mer
 • Mittengruppen frågar om samnordiska reseregler efter vaccineringar

  Mittengruppen är orolig för de personer som under coronakrisen är tvungna att passera de nordiska gränserna på grund av till exempel arbete, affärer eller familjeförhållanden. Reglerna för resande under pandemin...

  Läs mer
 • Kräver svar om nedskärningar i kulturbudgeten

  Kultur- och utbildningssektorerna tvingas till stora nedskärningar i Nordiska ministerrådets budget. I en skriftlig fråga till ministerrådet kräver Mittengruppen svar på vilka konsekvenser det kommer att få för verksamheterna. För...

  Läs mer
 • Efterlyser en gemensam lägesbild från de nordiska regeringarna

  I en skriftlig fråga till de nordiska regeringarna frågar Mittengruppen om de nordiska regeringarnas syn på betydelsen av gemensam lägesbild, samt kopplingen mellan de nationella risk- och hotbildsanalyserna. – Anser...

  Läs mer
 • Mittengruppen efterfrågar modernisering av Helsingforsavtalet

  Är de Nordiska regeringarna beredda att modernisera ”Nordens grundlag” Helsingforsavtalet? Den frågan ställde Mittengruppens ordförande, Linda Modig, till Nordiska ministerrådet. Svaret: Kanske. Covid 19-pandemin är en av flera händelser på...

  Läs mer
 • Mittengruppen lyfter livsmedelssäkerheten

  Livsmedelssäkerheten är en viktig framtidsfråga för Norden. Frågans aktualitet har ökat med anledning av kriget i Ukraina. Just nu behandlas både ett förslag och en skriftlig fråga från Mittengruppen. Konsekvenserna...

  Läs mer
 • Skriftlig fråga om etablerande av Student at Risk program

  Students at Risk (StAR) är ett program som införts i norska högskolor och universitet. StAR initierades av studentorganisationerna (SAHI och NSO) och administreras av Direktoratet for internsjonaliering och kvalitetsutvikling i...

  Läs mer